Sleva 10% s kódem DENDETI - neplatí na akční zboží, produkty Mámy v rejži a GRAPAT

Reklamace

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek e-shopu www.hrackolka.cz
Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace.

Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí obchodní společnost PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. se sídlem Prakšice 331, 687 56 Prakšice; IČ: 08738297, DIČ: CZ08738297, která je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 120447 a touto společností provozovaná internetový obchod www.hrackolka.cz

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.hrackolka.cz.

ADRESA PRO VRÁCENÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ:
Hračkolka
Soukenická 2465,,
688 01 Uherský Brod

nebo

Zásilkovna 

Hračkolka, Soukenická 2465, 688 01 Uherský Brod

ID 29707

tel. +420 770 12 22 11

e-mail info@hrackolka.cz

Jakákoliv reklamace je pro kupujícího vždy věcí nepříjemnou. Internetový obchod www.hrackolka.cz si je toho plně vědom a v zájmu spokojenosti svých stávajících i budoucích zákazníků přijímá vždy taková řešení, která maximálně zjednodušují a urychlují vyřízení reklamace.

S ohledem na charakteristiku námi nabízeného zboží a případnou bezpečnost dětí nedochází k opravě poškozeného zboží. Kupující proto může sdělit prodávajícímu, zda-li upřednostňuje určitý typ vyřízení reklamace (např. dodání chybějícího dílu, výměnu zboží za nové, snížení kupní ceny). V případě oprávněné reklamace se prodávající výběru pokusí vyhovět. V případě, že by pro prodávajícího byl vybraný způsob vyřízení reklamace příliš nákladný či nemožný (např. zboží by se již nevyrábělo, zboží by nebylo skladem..) může zvolit jiný způsob vyřízení reklamace a to včetně odstoupení od kupní smlouvy.

Pro oznámení reklamace využijte reklamační protokol níže. Reklamovat zboží můžete také telefonicky nebo písemně.

V PŘÍPADĚ TELEFONICKÉ A PÍSEMNÉ REKLAMACE POSTUPUJTE TAKTO:

 1. Zavolejte nám na linku zákaznického servisu a sdělte svůj úmysl reklamovat zboží a nebo zašlete informační e-mail s popisem závady zboží na adresu info@hrackolka.cz
 2. Pro případ, že daný výrobek bude nutné v rámci reklamace odeslat zpět prodávajícímu, můžete využít nabídky svozu reklamovaného zboží naším smluvním přepravcem, který pro Vás společnost PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. po vzájemné dohodě objedná. Cena dopravného je 89Kč. V případě, že nevyužijete možnost doručit reklamované zboží prostřednictvím smluvního přepravce PV AUTO-SELEKT cz s.r.o., lze zboží doručit libovolným způsobem na adresu provozovny prodávajícího. V obou případech hradí přepravní náklady prodávající a to za předpokladu, že byla reklamace uznána jako oprávněná.
 3. Poté, co bylo reklamované zboží doručeno do provozovny prodávajícího, je této reklamaci přiděleno unikátní pořadové číslo. Potvrzení o zahájení reklamačního řízení je obratem odesláno na kontaktní emailovou adresu. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů.
 4. V zájmu urychlení Vaší reklamace doporučujeme:
  1. Adresovat zásilku přímo na distribuční sklad prodávajícího (adresa je uvedena na daňovém dokladu a na www.hrackolka.cz).
  2. Zaslaný balík výrazně označit „REKLAMACE“.
  3. Vložit do zásilky kopii daňového dokladu dokládajícího zakoupení reklamovaného předmětu (v případě, že již daňový doklad nevlastníte nebo jej nemůžete nalézt, vložte do zásilky takové údaje, na základě kterých budeme schopni konkrétní obchodní případ dohledat v našich záznamech).
  4. Vložit do zásilky stručný popis závady s preferovaným řešením vyřízení reklamace
  5. V případě, že zásilku odesíláte bez využití nabídky svozu prostřednictvím našeho smluvního přepravce, doporučujeme zásilku pojistit a zaslat s podacím lístkem či jiným dokladem prokazujícím její odeslání.
 5. Prodávající Vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.
 6. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.