Pojmenováváme emoce (Learning Resources)

Emoční inteligence - pojem, který se v poslední době často objevuje. Pro úspěch v životě nestačí rozvíjet inteligenci a akademické znalosti, stejný důraz je kladen na oblast emocí a mezilidských vztahů (David Goleman). Jak dětem pomoci emoce zvládat? Na úplném začátku je jejich pojmenování. Začít můžeme už u nejmenších dětí a dětí předškolního věku, kdy je klíčové umět emoci či pocit pojmenovat, zároveň emoce ale nemusí soudit ani hodnotit. POmocí různých činností můžeme u dětí vytvářet emoční slovník

Emoce se dají pojmenovávat nejlépe hrou, například Sadou aktivit učíme se emoce od Learning resources

Krabice obsahuje 36 panáčků v šesti barvách vyjadřujících základní emoce: šťastný, smutný, rozzlobený, překvapený, hrdý, rozpačitý. Sada obsahuje i malé karty, kde je vyobrazeno těchto 6 základních emocí a různé situace s otevřeným koncem. Karty jsou oboustranné. 

- Karty s emocemi: Děti mohou nejprve přiřazovat panáčky podle emoce a poté panáčk přiřazovat ke druhé straně karty, kde je fotografie dítěte, které tuto emoci vyjadřuje. Jde nám zejména o foxaci pojmů. 

- Karty různých situací s otevřeným koncem: Přímo se nabízí vymyslet, jak by se situace dala vyřešit. 

Jak jsme si hrály my?

Při těchto činnostech jsem měla v hlavě, že je u Rozálky (4 roky) klíčové:

  •  seznámit ji se základními emocemi a umět je pojmenovat,
  •  pojmenovat situace, ve kterých se s nimi můžeme setkat,
  •  pokusit se nabídnout řešení vyobrazených situací.

Rozálka si nejprve z krabice vybrala panáčky oblíbené barvy a poté je přiřazovala k emocím. Všímaly jsme si, jak se emoce tváří, jaký má postoj a zkoušely jsme najít situace, ve kterých se tyto emoce projevují. 

Poté tyto emoce přiřadila k obrázkům z druhé strany kartičky. Dítě taky může zdvihnout panáčka podle toho, jak se aktuálně cítí. 

Je možné taky hledat správná emoce podle vylosované kartičky. 

A následné dohledání emoce v ostatních barvách. 

Nakonec jsme přiřadily všechny emoce ke správným kartičkám. Při těchto aktivotách je důležitý slovní doprovod, neboť našim cílem je naučit se emoci pojmenovat. 

Poté jsme si vytáhly kartičky životních situací. Lze se ptát na tyto otázky: 

  • Co dítě na obrázku vidí?
  • Jak se lidé na obrázku asi cítí?
  • Co by se mohlo stát dál?
  • Jak by se dala situace vyřešit?

Mějme prosím na paměti, že žádná odpověď není špatně. Už jenom to, že se o situaci přemýšlí, je úspěch. 

Panáčci se dají taky třídit podle barev. I u této jednoduché aktivity bych se snažila panáčky pojmenovávat podle emocí. Vhodnou pomůckou jsou Třídicí misky od EDX. Barvy hezky ladí, misky jsou pevné. 

Můžete si zahrát i emoční diktát, kdy dětem můžete diktovat, jaké panáčky mají do misek dát. 

Nebo provádět jednoduché matematické operace. (Když dáš jednoho modrého panáčka a tři oranžové panáčky do misky, kolik jich tam budeš mít dohromady?)

Mezi další aktivity může být pantomimické vyjádření emocí, nebo hádání emocí podle návodných vět

Panáčci byli oblíbeníu  našich obou dcer. Nejoblíbenější činností však byla volná hra, kdy panáčky zakomponovaly mezi ostatní hračky a hrály si na školu. 

Danča a Rozálka