Náš svět se neobejde bez čísel. Už ty nejmenší děti (kolem dvou let) projevují zájem o čísla a počty, intenzita tohoto zájmu se časem mění, ovšem spolu se silnou dětskou zvídavostí je to krásné předmatematické období, kdy můžeme podporovat dětské uchopování matematických představ.

Protože jedno takové zvídavé tříleté dítě doma máme, vrhly jsme se na to a představíme vám, jakým způsobem si hrajeme my. Pomocníkem se nám staly číselné puzzle Number train. V krabici najdeme velké dílky puzzle, která představují vagonky vláčku s 1 až 10 zvířátky. Puzzlíky jsou velké a na kvalitním materiálu, dětem se s nimi dobře manipuluje.

Základním principem je spojit číslo vagonku se správným počtem zvířátek. Než však budeme spojovat počet zvířátek s odpovídajícím číslem vagonku, zaměříme se na samotné činnosti s počty a vytváření matematických představ zapojením co nejvíce smyslů. Nedílnou součástí každé aktivity je hlasité povídání rodiče i dítěte o tom, co se děje a co vidíme. Ruku v ruce s matematikou jde i řeč

Vagonky mají vyjímatelná a zaměnitelná čísla, díky výřezům na číslech se s nimi velmi dobře manipuluje. Díky této zaměnitelnosti jsou činnosti variabilní a hra je tak vhodná už od 3 let, kdy na znalost čísla jako symbolu není kladen takový důraz, ale zároveň hra může pomáhat předškolákům a začínajícím školákům v upevňování číslic jako symbolu při řazení k určitému počtu.

Jak jsme si hrály my?

Naše aktivity jsou zaměřené na smyslové poznávání, zapojíme zrak, sluch, hmat, pohyb. Důležité samozřejmě je, aby aktivity děti bavily, není nutné vše stihnout za jeden den, právě naopak, jeden den zkusit něco, druhý den zopakovat a podle zájmu dětí pokračovat dále. Představené činností v ideálním případě zaberou několik dní, časem se k nim můžete vracet a můžete sledovat pokroky vašich dětí. Hraní se dá přizpůsobit věku dětí.

Seznámení s obsahem

S tříletou Rozálkou jsme si nejprve pojmenovaly zvířátka a pořádně si všechny prohlédly. Některá zvířátka mají zavřená očička, některá zřetelně představují maminku, tatínka a děti atd. Vagonky s čísly necháme zatím stranou, přijde na ně řada později. Někdy jsme pracovaly se všemi zvířátky, u většiny aktivit jsme ale použily počet zvířátek do 5, nechtěla jsem, aby se Rozálka brzy unavila, postupně budeme počet zvířátek navyšovat.

Skládáme číselný vlak

Společně vytváříme řadu zvířátek od 1 po 10, na žádné zvířátko nezapomeneme. Rozálka ukazováčkem ukazuje na zvířátka a nahlas počítá. Činnost by měla probíhat v klidu a hlavně pomalu. Cílem této činnosti je naučit rytmus počítání: počítat a zároveň ukazovat spočítané. Často se může stát, že děti počítají, přeskakují z jednoho obrázku na druhý a při vyšších počtech zapomenou, co mají spočítáno. Pokud to obrázek (nejen tyto puzzle, taky při jiných činnostech) dovolí, počítáme zleva doprava – dítě se tak naučí jeden směr počítání a časem si bude v počítání jistější.

Počítáme s žetony

K sestavenému vlaku přiřazujeme stejný počet žetonů jako je zvířátek ve vagonku. Motivací nám byla naše pouť, kdy si děti na dětském kolotoči musely držet svůj žeton, na stejném principu jsme přiřazovaly i my, Rozálka si tak tuto situaci snáze představila.

Kolik žetonů potřebují opičky?

Kolik žetonů potřebují žirafy?

   

Díky barevnosti žetonů se s nimi dá pracovat více způsoby.

Ukazujeme na prstech

Uvedený počet zvířátek Rozálka znázorní na prstech, po čase můžete přeskakovat vagonky, nebo měnit role, kdy rodič ukazuje počet na prstech a dítě kontroluje správnost.

Co najdeme doma?

Velmi oblíbené u nás bylo hledání předmětů v domácnosti a přiřazování k vagonkům ve správném počtu. Nejprve Rozálka vzala z celé sady voskovek dvě, které přiřadila, poté už přišla na to, že by bylo zajímavé hledat přesný počet předmětů v domácnosti, aby to odpovídalo počtu ve vagonku (celek knížek pavouka Čendy tvoří právě 4 knihy, doma má 1 kelímek plastelíny atd.).

Vytleskávání

Zpestřením je i vytleskávání. Nejprve jsem počet vytleskala já a Rozálka opakovala, při tleskání jsme počítaly spolu nahlas. Poté vytleskávala Rozálka od začátku sama. Pro mě bylo zajímavé poslouchat její komentáře a dívat se, jak přemýšlí, když narazila na problém: potřebovala oddělit jeden vagonek od druhého, aby bylo poznat, že vytleskává novou věc. V takových chvílích do jejího přemýšlení nezasahuji a nechávám ji, ať si nějaký znak vymyslí sama.

Skákání

Stejný princip jako u vytleskávání. Tady už Rozálka věděla, že musí přijít na něco, co oddělí její počítání jednotlivých vagonků. Tuto změnu komentovala slovy.

Doprovod na hudební nástroj

Znázornění počtu pomocí xylofonu bylo pro Rozálku asi nejnáročnější, proto jsem nejprve hrála já, poté Rozálka opakovala po mně. Hraní na xylofon opět doprovázelo hlasité reprodukování čísel. Poté jsem vyměnila xylofon za tleskání, Rozálka po mně opakovala na xylofonu.

K hraní je pro děti motivující využít i další hudební nástroje, krásná a kvalitní sada je od firmy TickiT.

Hrací kostka s tečkami

Z internetu jsem si stáhla šablonu kostky a vytiskla na barevný papír v 6 kusech, další den jsme pracovaly s nimi. Nejprve jsme se seznámily s kostkami, počítaly tečky, poté jsme přiřazovaly ke zvířátkům.

   

Přiřazování číselných vagonků

U přiřazování čísel k vagonkům jsme opět nahlas počítaly zvířátka a přiřazovaly celé vagonky, poté pouze čísla. V dalších dnech budeme procvičovat i tak, že čísla záměrně zaměním, nebo dám na výběr ze tří čísel atd. Opět pracujeme nejprve s počty do 5.

   

Čísla z vagonků lze hezky použít i u určování teček na kostkách. 

 

Před a po

Hezkou aktivitou je také doplnění číselné řady, kdy má dítě najít číslo, které patří před 4 a za 4, atd.

Činnosti s kostkami a kolečky s čísly napadly Rozálku. Věřím tomu, že výčet činností opět není konečný a vás i vaše děti budou napadat další aktivity. Budeme rádi, když nám napíšete, jaké činnosti při počítání mají rády zase vaše děti 😊.

Danča a Rozálka